Odehrané koncerty

2.10.2021 Zvíkovské podhradí
2.10.2021 Valtice
24.9.2021 Břeclav
11.9.2021 Praha-Kunratice
4.9.2021 Veselí nad Lužnicí
28.8.2021 Suchdol nad Odrou
21.8.2021 Zaječice u Pyšel
24.7.2021 Rakovník
26.6.2021 Stružnice u České lípy
12.6.2021 Praha-Vysočany

Archiv koncertů


2.11.2020

Vymalováno. Nádherný koncert 3.10. ve Valticích byl derniérou našeho koncertního roku 2020, který začal až 4.7. v Konstan­tinových lázních a čítal pouhých sedm koncertů (a dvakrát tolik zrušených). Ale zas to byly parádní akce, kterých jsme si v nejisté době o to víc vážili. Díky statečným pořadatelům a všem, co si přišli užít muziku. Držte se, ono to přejde. Uvidíme se, doufejme, na jaře!

2.7.2020

Hurráá, 4.7. v Konstan­tinových lázních opožděně startujeme koronavirem zdecimovanou koncertní sezónu, naší patnáctou. Sestava Ondřej Fencl-Tomáš Marek-Jiří Vlasák-Daniel Šmejkal se těší… na Vás, na nesmrtelné songy od Lucie, na léto, na holky, na pumpy – tři, dva, jedna, start :)

1.7.2017

Milí přátelé, letos další obohacení sestavy o muzikanty blízké originální Lucii, za bubny převážně Tomáš Marek (s Lucií i Kollerbandem hrál léta), vokální posila na několik koncertů Tereza Kopáčková (s D. Kollerem zpívá v Jasné páce), stále také Pája Táboříková (též Jasná páka), ojediněle bubny Lenka Dundrová (členka současné Lucie) a sem tam se objevuje Vašek Zima (Blue Effect). Pořád se něco děje, bublá to, žije to, šlape to. Přijďte se přesvědčit.

5.5.2016

Naše bubenice Pája Táboříková bude zkraje léta v řadách Kollerovy Jasné páky hostovat na turné LUCIE! A Tomáš Marek, dvorní bubeník současného Kollerbandu a dříve též Lucie s námi v té době zaskočí na slovenských koncertech v Prievidze a Liptovském Mikuláši. Je to prostě všechno provázané. Těšíme se!

19.6.2014

Další člověk z okolí LUCIE se posadí za bubny Lucie revivalu Praha. Štěpán a Pája jsou víkend 20–21.6.vytížení jinde, tak si s námi zabubnuje Tomáš Marek od Davida Kollera, který s originál Lucií odjel nejedno turné… Jo a naše Pája pro změnu začíná zpívat s Kollerovou Jasnou pákou. Je to prostě všechno provázané :)

30.11.2013

Pája Táboříková, která se u nás střídá za bubny se Štěpánem Smetáčkem z Wanastovek, bude od nového roku zpěvačkou Kollerovy Jasné páky. Pražský Lucie revival je prostě Lucii blízko :)

28.2.2011

V magazínu deníku PRÁVO najdete v úterý 1.3. velký (titulní) rozhovor s naší bubenicí Pájou Táboříkovou. Přejeme pěkné počtení.

1.1.2011

A jedeme dál.. Děkujeme za zdařilý koncertní rok. Odehráli jsme kolem 20 koncertů, tradičně od Šumavy k Tatrám. 20 dalších jsme odmítli z důvodu plných koncertních diářů všech zúčastněných. Což je škoda, ale zároveň znamení, že to, co děláme, má smysl. Nechť je i rok 2011 rokem muziky a Lucie. Mějte se v něm krásně.

1.1.2010

A jedeme dál.. Děkujeme za desítky zdařilých koncertů v roce 09. Odehráli jsme jich na 30, tradičně doslova od Šumavy k Tatrám. 20 dalších jsme odmítli z důvodu plných koncertních diářů. Což je škoda, ale zároveň znamení, že to, co děláme, má smysl. Až vyjde jarní sluníčko, pustíme se do toho znovu. Nechť je rok 2010 rokem muziky a Lucie.

21.12.2008

Lucie revival přeje všem svým příznivcům i odpůrcům poklidné vánoce a báječný rok 09. Vzhledem k rozbujelé koncertní činnosti a úspěchům našich původních kapel, které jsou pro každého správného muzikanta prioritou, budeme v roce 2009 s Lucie revivalem koncertovat o něco méně, ale o to raději. Těšíme se na Vás na některém z následujících vystoupení a děkujeme za parádní koncertní rok 08.

26.7.2008

Děkujeme za fantastické přijetí na Benátské noci, těšíme se na další festivaly a hlásíme malé změny na webu. Aktualizace se dočkala titulní strana, přibyla sekce REFERENCE.

21.3.2008

Lucie revival přeje všem svým příznivcům i odpůrcům slunné jaro! Vzhledem k rozbujelé koncertní činnosti a úspěchům našich původních kapel budeme v roce 2009 s Lucie revivalem koncertovat o něco méně, ale o to raději. Diář už se i tak pěkně plní (viz koncerty) Těšíme se na Vás!

15.1.2008

Lucie+revival+p%C5%99e­je+v%C5%A1em+sv%C3%BDm+p­%C5%99%C3%ADzniv­c%C5%AFm+bezpro­bl%C3%A9mov%C3%BD+nov%C3­%BD+rok.+Po+let­n%C3%ADch+open-airech+a+podzim­n%C3%ADch+firem­n%C3%ADch+ve%C4%8D%­C3%ADrc%C3%AD­ch+vstupuje+ka­pela+do+sez%C3­%B3ny+2008+klu­bov%C3%BDm+tur­n%C3%A9.+V+prvn%C3%­AD+polovin%C4%9B+%C­3%BAnora+spra­vedliv%C4%9B+n­ad%C4%9Bl%C3%AD+po+t%C5%­99ech+koncertech+jak+%C4­%8Cesku%2C+tak+Sl­ovensku+%28viz+%­3Ca+href%3D%22kon­certy.php%22%3E+k­oncerty%3C%2Fa%3E­%29

31.7.2007

Na+Ben%C3%A1t­sk%C3%A9+noci+se+p%C5%9­9ihl%C3%AD%C5%B­Eej%C3%ADc%C3%AD+dav+­neve%C5%A1el+p­%C5%99ed+p%C3%B3di­um%2C+a%C4%8Dko­liv+paraleln%C4%9B+hr%C­3%A1la+M%C5%88%C3%A1ga+a­+%C5%BD%C4%8For­p+a+%C4%8Cesk%C3%A9+srdc­e.+Zd%C3%A1+s­e%2C+%C5%BEe+%C4%8Ces­ko-Slovensko+na+Lu­cii+ani+%C4%8Dty%­C5%99i+roky+po+pos­ledn%C3%ADm+tur­n%C3%A9+nezapom­n%C4%9Blo.+Dal%C5%A1%­C3%AD+nab%C3%AD­dky+se+jen+sy­pou%2C+sleduj­te+koncerty.

9.7.2007

Lucie+revival+po­druh%C3%A9+do­byl+Slovensko%2C+na+fes­tivalu+v+Podhaj­sk%C3%A9+kape­la+sklidila+stej­n%C3%BD+aplau­s+jako+n%C3%A1sl­eduj%C3%ADc%C3%AD%2C+p­od+Tatrami+hy­per-popul%C3%A1rn%­C3%AD+Gladi%C3%A1tor.

7.5.2007

P%C5%99id%C3%­A1no+n%C4%9Bko­lik+nov%C3%BDch+kon­cert%C5%AF.+Krom%C4%9B­+mnoha+%C4%8Des­k%C3%BDch+m%C4%9Bst+zav%­C3%ADt%C3%A1me+v+­l%C3%A9t%C4%9B+op%C4%9Bt­+i+na+Slovensko­.+

6.12.2006

Mikul%C3%A1%C5­%A1+n%C3%A1m+nad%26%2328­3%3Blil+studi­ov%C3%A9+demo%21+Pos­lechn%26%23283%3Bte+si+n­ahr%C3%A1vky+p­%C3%ADsn%C3%AD+%3C­a+href%3D%22http%3A%2F%2­Fwww.lucierevi­val.com%2FLuci­eRevival-Amerika.mp3%22%3E­Amerika%3C%2Fa%3E­+a+%3Ca+href%3D%22http%3­A%2F%2Fwww.lu­cierevival.com%2FLu­cieRevival-CerniAndele.mp3%22%3E%2­6%23268%3Bern%C3%AD+an­d%26%23283%3Bl%C3%A9%3C%­2Fa%3E+v+na%C5%A1em+pod%­C3%A1n%C3%AD%21

18.11.2006

Fotky+z+vystou­pen%C3%AD+na+Vel­k%C3%A9+%26%23345%3B%C3%­ADjnov%C3%A9+p­arty+si+m%26%2­3367%3B%C5%BE­ete+prohl%C3%A9dnou­t+%3Ca+href%3D%22http%3A­%2F%2Fwww.zhej­duk.net%2Fczech­%2Fstart.htm%22%3Ez­de%3C%2Fa%3E

18.11.2006

V+ned%26%2328­3%3Bli+19.11.+od+20%3A00­+zahrajeme+v+pra%C5%­BEsk%C3%A9m+klu­bu+Vag%C3%B3n­.+P%26%23345%3Beh­rajeme+n%C3%A1%C­5%A1+kompletn%C3%AD+re­perto%C3%A1r%2C­+ve+kter%C3%A9m+ne­budou+chyb%26%232­83%3Bt+ani+3+nov%26%­23283%3B+nazkou­%C5%A1en%C3%A9+p%C3%AD­sn%26%23283%3B%21+Ur%26%­23269%3Bit%26%23283%3B+s­e+m%C3%A1te+na+co+t%26%2­3283%3B%C5%A1it%21

12.9.2006

P%26%23345%3B­id%C3%A1ny+fot­ky+z+pra%C5%BEs­k%C3%A9+premi%C3%A9ry+v­e+Vag%C3%B3nu+a+spu%C5%A­1t%26%23283%3Bn+nov%C3%B­D+syst%C3%A9m+proh­l%C3%AD%C5%BE­en%C3%AD+foto­galerie.

5.9.2006

Pr%C3%A1zdniny+jsou­+za+n%C3%A1mi+a+Lu­cie+revival+se+op%26­%23283%3Bt+chys­t%C3%A1+na+p%C3%B3di­a%21+Krom%26%23283%3B+sl­ovensk%C3%A9+pre­mi%C3%A9ry+si+n%C3%A1s+m­%26%23367%3B%C5%BE­ete+poslechnou­t+tak%C3%A9+v+%C5%A0um­perku%2C+Praze%2C+ne­bo+Kol%C3%ADn%26%23283%3­B.+V%C3%ADce+v+sek­ci+KONCERTY.

11.6.2006

P%26%23345%3B­ibyly+dva+nov%C­3%A9+koncerty+a+brzy+p%­26%23345%3Bibu­de+dal%C5%A1%C3%AD­.+%3A%29+D%C3%A1le+se+m%­26%23367%3B%C5%BE­ete+t%26%2328­3%3B%C5%A1it+na+no­vou+verzi+foto­galerie+a+fot­ky+z+koncertu+ve+Va­gonu.

9.5.2006

Zveme+V%C3%A1s+­na+pra%C5%BEs­kou+premi%C3%A9e­ru%2C+kter%C3%A1+se+us­kute%26%23269%­3Bn%C3%AD+v+pod%26%23283­%3Bl%C3%AD+22­.5.+v+klubu+%3Ca+href­%3D%22http%3A%2F%2Fwww­.vagon.cz%22%3E­Vagon%3C%2Fa%3­E+na+N%C3%A1rod­n%C3%AD+t%26%23345%3B%C3­%ADd%26%23283%3­B%21

8.5.2006

Spu%C5%A1t%C4­%9Bny+nov%C3%A9+str%C3%A­1nky+Lucie+re­vival.